Gaswinkel - Uw one stop shop voor al uw Gas benodigdheden!
Tel: 0315-340099
€#.##

LPG Vulnippel om Propaan gasflessen te vullen
Iligale vulnippel vrij op de markt te koop
  

DIT VERKOPEN WIJ NIET!!!

Dit mag enkel via Propaan gas vulstations die daarvoor een licentie hebben en is verboden voor particulier gebruik!!!

Een vulstation weegt netjes 80% af op een weegschaal!

  

Mensen doen dit al jaren en gaan er van uit dat dit zonder enig risico gedaan kan worden.
Niks is minder waar. Er zitten enorme risico's aan het gebruik van lpg in gewone gasflessen.
De LPG Gasdamptanks zijn er niet zomaar en moeten aan alle keurings eisen voldoen om de veiligheid van de burger te kunnen garanderen.
Niet voor niets zijn er richtlijnen voor het inbouwen van LPG gastanks in auto's en moeten deze voldoen aan allerlei keurings eisen.
  

 

Een consument kan men al niet eens vertrouwen zijn groente en fruit af te wegen laat staan een Gasfles zelf vullen!

kijk daarvoor op de volgende link: Wetgeving afname_lpg_tankstation_jan_2010 kijk hier

Sinds januari 2010 is het toegestaan om LPG voor andere doeleinden dan enkel tractie doeleinden te gebruiken, maar het is wettelijk niet toegestaan om zelf propaan gasflessen te vullen met LPG.
De meeste propaan gastanks zijn niet voorzien van een overdruk ventiel en de hebben al helemaal geen vul begrenzer van 80 %.
U moet er rekening mee houden dat LPG is bestaat uit 60 tot 90 % vloeibaar propaan en 40 tot 10 % vloeibaar butaan.

Butaan verdampt niet meer bij temperaturen onder de 8 graden Celsius en zal vloeibaar in de gasfles achter blijven. Als u deze gasfles vervolgens op basis van aantal liters weer gaat vullen dan bent u zeker over de 80 % vulling heen. De hoeveelheid butagas zal telkens toenemen met het risico dat de gasfles overvuld wordt.

*** Propaan gasfles zelf vullen met lpg = Gevaarlijk omdat men niet weet wat de gevolgen kunnen zijn.
*** LPG Gasfles zelf vullen met lpg gas = Veilig Omdat over vullen niet mogelijk is.

 

Een gexplodeerde propaan gasfles

 

Wat zijn de Risico's?

- Overdruk dat ontstaat door over vullen met als gevolg een gasfles explosie
- Vloeibare afname oftewel het BLEVE effect (boiling Liquid vaperouse Explosion)
- Niet verzekerd
- Illegaal 
 
 

BLEVE - Overdruk:
Een lpg gasflesmoet net als de LPG gastank in de auto aan dezelfde eisen voldoen. Dat geld voor zowel de stalen gasdamp tanks als ook de licht gewicht alu gasdamp tanks. Tevens heeft een gewone propaan gasfles ook geen overdruk ventiel wat wel verplicht is op een lpg gasdampfles. Dit is ook de reden dat een lpg gasdamp fles nooit kan exploderen, maar een propaan gasfles wel.

LPG is een combinatie van Propaan en butaan. Bij lage temperaturen onder de 5 graden Celsius zal het butaan gas vloeibaar in de gasfles achter blijven. Door de gasfles te vullen met het aantal liters zal dit gehalte toenemen en de gasfles overvuld worden waardoor de 80% vulgrens niet meer is te controleren. Daarom kan en mag het vullen tot 80 % nooit aan de burger worden overgelaten.

Bij temperatuur verschillen zal het gas welk in vloeibare substantie in de gasfles zit, moeten expanderen. Om deze expansie veilig te kunnen opvangen is een vul begrenzer in de gasdamptank ingebouwd. In Duitsland is het zelfs zo dat de LPG gasflessen enkel gebruikt mogen worden indien rechtopstaand met een stalen band in het voertuig gemonteerd. De reden is enkel om te voorkomen dat mensen de LPG gasdamp tanks met meer dan 80% kunnen vullen door de LPG gasflessen schuin te houden. Dit zou gevaar kunnen leveren voor omstanders.

Als een gasfles te vol is kan door de overdruk vloeibaar explosief gas uit de gasfles stromen (BLEVE) of de gasfles kan zelfs scheuren of exploderen.  Hierbij moet u rekening houden dat 1 liter vloeibaar LPG gelijk staat aan 288 Liter explosief gas oftewel 13 gram TNT.

Geëxplodeerde propaan gasflessen

 

Vloeibare afname - BLEVE explosie!!
Als een propaan gasfles net iets te vol word gevuld omdat hier geen vul beveiliging (80 % vulling) op zit kan door de expansie druk vloeibaar gas uit de gasfles stromen. Bij het ontsteken van uw gas apparaat zal dit leiden tot gevaarlijke accellererende brand en explosies.
Vloeibaar lpg is zeer gevaarlijk en explosief. (1 liter LPG levert meteen 288 Liter explosief gas)
Om te voorkomen dat er uit een LPG gasdamptank vloeibaar gas kan komen zit er in een LPG Gasdamp fles een vulbegrenzer en een gasverdamping beveiliging. Deze verdamper voorkomt dat er ooit vloeibaar gas uit de gasfles kan stromen.
Zie hier voor een BLEVE voorbeeld uit de praktijk gedateerd 18 maart 2012

 

 

 

Niet verzekerd:
Een propaan gasfles is gekeurd voor enkel propaan. Indien deze gevuld word met LPG bent u uiteraard niet verzekerd.
Ook al is de oorzaak van de brand niet de gasfles, als er schade ontstaat door de gasfles welk met LPG is gevuld ipv propaan dan krijgt u niets van de verzekering vergoed.
Wij hebben dit met verschillende verzekerings maatschappijen uitgezocht. Controleer dit anders zelf met uw verzekerings maatschappij.
De officiele LPG Gasfles is CE en TUV gekeurd en voorzien van TPED "TT "keurmerk.. U bent met een LPG Gasfles wel volledig verzekerd.

 

 

 

Illegaal:
Het zelf vullen van een gewone gasfles met LPG is verboden omdat deze niet aan de keuringseisen voldoet.
Een gewone gasfles mag in alle gevallen alleen gevuld worden door een gecertificeerd gasfles vulstation welke gebruikt maakt van een gecertificeerde weegschaal om de inhoud nauwkeurig af te wegen! De verkoop van dergelijke vulnippels mag dus ook enkel aan Gas vulstations met licentie en is verboden voor particulieren.

Controleer dit anders via de Voedsel en Waren autoriteit:

------------------------------------------------------------
Boven aanzicht LPG gasfles, gasdamptank

De echte LPG Gasdamptank:
De officiele LPG Gasfles welke CE en TUV gekeurd en voorzien van
TPED "TT "keurmerk.

Meer info