Veiligheidsinstructie gas producten

Veilig gebruik van gasproducten

 • Plaats het gasproduct steeds evenwijdig zoals aangegeven op de gebruiksaanwijzing.
 • Zorg ervoor dat de brander of gaskachel steeds stevig opgesteld staat op niet brandbaar materiaal. Indien je de brander op een houten tafel plaatst zorg dan voor een niet brandbaar tussenschot zoals bijvoorbeeld aluminiumfolie of een metalen plaat.
 • Gebruik enkel gasproducten binnen die over een thermische beveiliging beschikken.
 • Zorg ervoor dat de gasfles niet rechtstreeks in contact komt met het vuur van de gasbrander.
 • Hou kinderen steeds op veilige afstand van het gas product.
 • Volg steeds de gebruiksaanwijzing die bij het gasproduct geleverd wordt.
 • Bewaar de gasproducten op een droge plaats.
 • Gebruik de aangewezen brandstof vermeld op de gebruiksaanwijzing.
 • Belangrijk: controleer bij verwisselen van de gasfles alle aanwezige koppelingen op lekkage.

LET OP: Gebruik nooit een open vlam om de dichtheid van de koppelingen te controleren! Gebruik hiervoor gaslek spray of een beetje zeepsop ter controle. Spuit of smeer dit over de dichtingen van alle aansluitstukken. Sluit het product aan zoals aangegeven in de handleiding. Open de gas toevoer en controleer alle koppelingen alvorens het product in gebruik word genomen.

Veilig gebruik van gasflessen

 • Voorzichtigheid in alle situaties is enorm belangrijk.
 • Gasflessen moeten steeds rechtopstaand gebruikt worden.
 • Gasflessen moeten vastgezet worden tijdens het transport.
 • Bij een standaard gasfles heb je steeds een veiligheid dop die bij transport verplicht op de gasfles geplaatst dient te worden.
 • Gas is een vluchtige brandstof, zorg dus dat er tijdens het aansluiten en afsluiten geen open vuur in de buurt is.
 • Graaf een gasfles nooit in.
 • Plaats indien mogelijk de gasfles in de schaduw.
 • Gebruik enkel een goedgekeurde gasslangen en gas toebehoren en vervang deze tijdig.
 • Draai de gaskraan goed dicht na gebruik
 • Vul nooit zelf gasflessen welke niet zijn gekeurd voor LPG.

Gasleidingen

Tussen het gasartikel en gasfles kan een gasslang of koperen gasleiding gebruikt worden, overeenkomstig NEN 2920. Gasslangen voor butagas en propaangas moeten voldoen aan het bepaalde in de NENEN 1763-1-2:2001. • De slang mag een lengte hebben van ten hoogste 2 m. Een maximale slang-lengte voor een
tijdelijke opstelling mag echter 10 meter bedragen. Er zijn daarbij verschillende slangen mogelijk.

Vervang tijdig de gas toebehoren

 • Oranje slang voor propaan en butaan (richtlijn: na 3 jaar vervangen).
 • Zwarte slang alleen voor butaan (richtlijn: na 2 jaar vervangen).
 • De richtlijn om een gasdruk regelaar te vervangen is éénmaal per 3 – 5 jaar

Gasdetectie

Alarmering van alle type gassen. Met deze systemen bent u zeker van een schone en zuivere lucht. Laat u niet verrassen en wees voorbereid!

Gasfles kraan adapter

Vaste rubber aansluiting voor flessen met een afnamekraan zonder rubberen aansluiting. Om de nieuwe gasdruk regelaars aan te kunnen sluiten op oudere types gasflessen. 100% gas dicht. Volgens de nieuwe veiligheid richtlijnen.

Heb je meer hulp nodig?

Kom je er na het lezen van dit blog nog steeds niet uit? Geen probleem!